Ετικέτες

Πέμπτη, 3 Μαΐου 2012

Τα περσινά γάντια ...

Όλο και κάποια γάντια θα τα έχουμε βαρεθεί ή δεν θα κάνουν στα παιδιά μας.
Μπορούμε όμως να τους δώσουμε ζωή ... μέσα από τα χεράκια των παιδιών μας ....

Τώρα που έρχεται καλοκαίρι και τα σχολεία κλείνουν, περάστε με τα παιδιά δημιουργικά τις ώρες.

tutorial: Winter Glove Puppets
Plain winter gloves make a great backdrop for creative finger puppets. A great project that all kids can do … here goes.Supplies:
felt, pom pons, fabric markers, and tacky fabric glue. Everything found at a local craft store. You really could use any crafty item to create your puppets. I have purchased a set of fabric markers and they have lasted me a couple of years. For the glue, you can use a hot glue gun – young children would need supervision, but fabric glue is fine, you just need to wait a little bit for it to dry.

Decide what your puppets are going to be. We chose farm animals to go with the song “Old Macdonalds farm”. You could do story book characters like the Three Little Pigs or the Little Red Hen or to go with kids songs like “5 Little Monkeys” and “four Green Speckled Frogs” and have the thumb be the log. Matt wanted to make a Dinosaur Alien puppet. He designed it himself.

Cut out the shapes you need first for each finger and place them on to see if they work. Such as eyes and mouth and ears etc, then glue each piece on. You will need to wait at least one hour, maybe more just to be sure. We did have to re-glue one or two places [perhaps some quick hand sewing to be double sure].
Now you have a fun new puppet. You can sing the song or read the fairytale as you play with your puppet. I am going to bring it in the car for a little playtime distraction.


ΠΗΓΗ : http://whipup.net/2008/01/11/tutorial-winter-glove-puppets/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου