Ετικέτες

Παρασκευή, 4 Μαΐου 2012

Γλυκιά μου ζαχαρίτσα...

Τι λέτε στο επόμενο Coffee time, να κάνουμε τι διαφορά...? 

Είναι ωραίες αυτές οι μικρές χαρές αλλά πάντα με τα παιδιά μας...φτιάχτε τα μαζί με τα παιδιά και θα περάσετε ένα υπέροχο γλυκό απόγευμα με τη γλυκιά μας ζαχαρίτσα...

Sweet Heart Sugar Cubes 

Sweet Heart Sugar Cubes

These sugar cubes can be molded from cookie cutter or candy mold. Get the steps and method after this:

Sweet Heart Sugar Cubes
Ingredients:
1. Fine granulated white sugar – 1/4 cup
2. Water (boiled and cooled) – 1/2 teaspoons
3. Food color – 1 or 2 drops (depend how deep you want the color to be)
Utensils & Tools:
1. Small bowl
2. Tea spoon
3. Cookie cutter (mini heart) or candy mold or chocolate mold
4. Cardboard
5. Pencil
6. Scissors (if using cookie cutter)
7. Tray
Prepare Wet & Colored Sugar
sweet heart sugar cubeGet ready all the ingredients to make sweet heart sugar cubes.
I used Americolor soft gel paste but any food color will do. If you need deeper color, add more food color but you need to reduce the water amount.

Add 1/8 tea spoon of water into the sugar at a time and mix well every time you add.

Mix well and evenly. The wetness is a little dryer than the wet sand when you build a sand castle.
If the sugar is too wet, it is hard to hold up it’s shape after molding.
If the sugar is too dry, it will not get harden after it is dried.

Add 1 or 2 drops of food color into the sugar mixture and mix well.
If you are not sure how deep the color you will get from your food color, add 1/2 of the amount of the water to wet the sugar, then 1 drop of food color, mix well. Add more color or water as per your color reference.
You can mix food colors to get the color you want in another small container before adding it into the sugar.

how to make sugar cubeThe texture of the colored wet sugar. When you press the wet sugar, it formed into shapes easily.
Mold With Cookie Cutter
Trace the heart shape of cookie cutter onto a cardboard.

Cut the heart shape out from cardboard. Cut it a little smaller so that it can go through the cookie cutter.

make heart shaped sugar cubeScoop some wet sugar into the cutter, press with finger until they get firmed in the cutter.
You can fill the sugar to any height as you like and not necessary to the full height of the cutter.

Place the heart shaped cardboard on the top of the cutter. Press the sugar until it is firm and level especially if it is not filled to full height.

Slowly lift the cutter up and push the sugar down. Use tea spoon handle to push the cardboard if the cutter is too small for your finger to get in. I need to use tea spoon handle because the cutter is just too tiny as you can see from the picture.
how to make heart shaped sugar cubeIt might take you a few attempts to get the sugar comes out nice and even by not over pressing it while lifting the cutter. Just put back any failed sugar into the bowl and mix again to reuse.
Repeat.

colorful sweet heart sugar cubeI did a few colors from the primary color, red, blue, yellow. The green was from blue and yellow mix.
Mold with Chocolate or Candy Mold
mold sugar with candy moldPress the wet sugar into the clean and dry candy or chocolate mold.
Level the top flat.

sugar letterTurn the mold and lightly knock the mold against the tray to pop out the alphabet sugar cubes.
how to make alphabet sugar cubeWet molded sugar cubes in alphabets are formed. Gently transfer or arrange them on a tray for air drying.
how to make fancy sugar cubePlace the sugar cubes on a tray to air-dry completely. Or, you may use a 200F oven to dry it for 5-10 minutes.
I left mine overnight and a morning before storing them away into an air-tight container.
Keep them in a cool dry place and consume as soon as possible.

Be the sugar cubes for valentines or special occasion, it sure melts the heart of your loved one.

Πηγή : http://www.craftpassion.com/2011/08/sweet-heart-sugar-cubes.html#more-14232

Alphabet Sugar Cube

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου